สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกันสังคม คลินิก โมดิร์นสไมล์ พัทยา ศรีราชา

คลินิกทันตกรรมโมเดิร์สไมล์ พัทยา ศรีราชา (Modern Smile Dental Clinic Pattaya Sriracha) มีบริการรักษาทันตกรรมครบวงจร โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง สนใจปรึกษาฟรี ตามลิงค์ ข้างล่าง

สำหรับ ปรพกันสังคม กรณีทันตกรรม (ทำฟัน) ถือเป็นสิทธิประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้มีประกันสังคมหรือผู้ประกันตนจะได้รับอยู่แล้ว และมีค่าบริการทางการแพทย์อย่างที่เราทราบกันดี ก็คือ ปีละไม่เกิน 900 บาท สำหรับการทำฟันที่สามารถไปใช้บริการได้ ก็คือ การอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด โดยไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน หากเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลหรือคลินิกที่ทำข้อตกลงไว้ ส่วนค่ารักษาที่เกินผู้ประกันตนก็ต้องรับผิดชอบเอง

แต่ถ้าผู้ประกันตนเข้ารับบริการกรณีทันตกรรม ในสถานพยาบาลหรือคลินิกที่ไม่ได้ทำตามข้อตกลงเรื่องการเบิกจ่ายเงิน ผู้ประกันตนก็สามารถนำหลักฐาน อันได้แก่ ใบเสร็จ ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมได้ทั่วประเทศ เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกันสังคมได้ ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการตามระบุในใบรับรองแพทย์

ส่วนกรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์ และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

  • 1-5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท

  • มากกว่า 5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท

กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์ และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น ในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

  • ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท

  • ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LineสาขาศรีราชาClick

LineสาขาพัทยาClick

Facebook ModernSmile Click

Instagram ModernSmile Click

Youtube ModernSmile Click


Tags : #ประกันสังคม #900 บาท

view