รับสมัครงาน

    ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

    1.แม่บ้าน

    คุณสมบัติ   

            :  เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี

            :  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

            :  สามารถขับรถจักยานยนต์ได้ (พร้อมใบขับขี่)

            :  ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ 

    รายได้ / สวัสดิการ

            : รายได้เฉลี่ยต่อวัน สูงกว่าอัตรากฏหมายกำหนด

            : เบี้ยขยัน                                    :  ค่าอาหารกลางวัน
            :  ค่าทำงานในวันหยุด                  :  ประกันสังคม
            :  สวัสดิการวันเกิด                       :  โบนัสประจำปี
            :  พักร้อน / วันหยุดประจำปี         :  ชุดยูนิฟอร์ม

            :  ค่าล่วงเวลา

###########################################################

    2.ผู้ช่วยทันตแพทย์

    คุณสมบัติ

            :  เพศ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป

            :  วุฒิการศึกษา ม. 6 หรือ ปวช. ขึ้นไป   ( หากเป็นวุฒิ ม.3 ต้องมีประสบการณ์ )

            :  ขยันซื่อสัตย์ อดทน

            :  สามารถทำงานล่วงเวลาได้

            :  รักในงานบริการ

    รายได้ / สวัสดิการ

            :  รายได้เฉลี่ยต่อวัน สูงกว่าอัตรากฎหมายกำหนด

            :  เบี้ยขยัน                                  :  ค่าล่วงเวลา

            :  ค่าตำแหน่ง                              :  ค่าอาหารกลางวัน
            :  ค่าทำงานในวันหยุด                  :  ประกันสังคม
            :  สวัสดิการวันเกิด                       :  โบนัสประจำปี

            :  พักร้อน / วันหยุดประจำปี

            :  ชุดยูนิฟอร์ม

###########################################################

    เจ้าหน้าที่การตลาด

    คุณสมบัติ

            :   เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป

            :  วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ ปวส. ขึ้นไป ( สาขาการตลาด )

            :  สามารถขับรถยนต์รถได้ (พร้อมใบขับขี่) 

            :  สามารถทำโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

            :  มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ

            :  บุคลิกภาพดีรักงานบริการมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

            :  สามารถร่วมกิจกรรมกับบริษัทได้

     รายได้ / สวัสดิการ

            :  เงินรายได้เฉลี่ยต่อวัน สูงกว่าอัตรากฎหมายกำหนด

            :  เบี้ยขยัน / ค่าอาหาร                            

            :  ค่าตำแหน่ง

            :  ค่าล่วงเวลา / มีโอทีให้ทำทุกวัน         

            :  ประกันสังคม / โบนัสประจำปี           

            :  พักร้อน / วันหยุดประจำปี

            :  ชุดยูนิฟอร์ม

###########################################################

    เจ้าหน้าที่สต็อก

    คุณสมบัติ

            :  เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

            :  วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ ปวส. ขึ้นไป

            :  สามารถทำโปรแกรม Microsoft Office ได้

           :  สามารถประสานงานกับ Suppliers ผู้รับเหมาได้

           :  ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

           :  หากมีประสบการณ์ด้านดูแลสต็อกด่านก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

    รายได้ / สวัสดิการ

           :  เงินรายได้เฉลี่ยต่อวัน สูงกว่าอัตรากฎหมายกำหนด

           :  เบี้ยขยัน / ค่าอาหาร

           :  ค่าตำแหน่ง

           :  ค่าล่วงเวลา

           :  ประกันสังคม / โบนัสประจำปี

           :  พักร้อน / วันหยุดประจำปี

           :  ชุดยูนิฟอร์ม

###########################################################

     ช่างซ่อมบำรุง

     คุณสมบัติ

           :  เพศชาย อายุ 20 – 35 ปี

           :  วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ ปวส. ขึ้นไป (ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิก,ช่างกล, ช่างยนต์ หรือช่างสาขาอื่นๆ)

           :  สามารถขับรถยนต์ได้ (พร้อมใบขับขี่)

           :  สามารถซ่อมบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและงานซ่อมอื่นๆได้

    รายได้ / สวัสดิการ

            : รายได้เฉลี่ยต่อวัน สูงกว่าอัตรากฎหมายกำหนด

            : เบี้ยขยัน                                   : ค่าล่วงเวลา

            : ค่าตำแหน่ง                               : ค่าอาหารกลางวัน
            : ค่าทำงานในวันหยุด                  : ประกันสังคม
            : สวัสดิการวันเกิด                       : โบนัสประจำปี
            : พักร้อน / วันหยุดประจำปี

            : ชุดยูนิฟอร์ม 

###########################################################

    เจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้า

    คุณสมบัติ

             :  อายุ 18 ปี ขึ้นไป

             :  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

             :  บุคลิกภาพดี

             :  มีใจรักงานบริการ

             :  สื่อสารภาษาไทยได้อย่างชัดเจน (หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

             :  สามารถใช้โปรแกรม OFFICE เบื้องต้นได้

             :  ช่างสังเกตและมีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

    รายได้ / สวัสดิการ

             :  เงินรายได้เฉลี่ยต่อวัน สูงกว่าอัตรากฎหมายกำหนด

             :  เบี้ยขยัน / ค่าอาหาร                            

             :  ค่าตำแหน่ง

             :  ค่าล่วงเวลา / มีโอทีให้ทำทุกวัน         

             :  ประกันสังคม / โบนัสประจำปี           

             :  พักร้อน / วันหยุดประจำปี

             :  ชุดยูนิฟอร์ม

###########################################################

ทุกตำแหน่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 086-564-6966 / 086-661-1160

MODERN SMILE DENTAL CLINIC

 
  
view